Lov og rett tilgjengelig for alle

Lovene er tilgjengelige for alle. For å få full tilgang til de alle rettskildene kreves innlogging. Det er helt gratis å registrere seg!

Registrer deg gratis

Sketch

Om Rettssdata

Gyldendal Rettsdata leverer kvalitetssikrede rettskildeverktøy for jurister og revisorer, med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder. Med Rettsdata får du også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur - alt samlet på et sted. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata.

Hero Eks

Rettsdata gjør din hverdag enklere

  • Enkel og rask tilgang til alle relevante rettskilder
  • Løpende oppdaterte rettskilder og lovkommentarer
  • Dokumentmaler som sørger for effektive vurderinger og kvalitetssikrede beslutninger
  • Norges beste jurister på laget - innenfor alle rettsområder
  • Tidsbesparende

Se våre produkter

Norsk Lovkommentar

Norsk Lovkommentar er ett av Norges mest omfattende juridiske oppslagsverk som du kun får hos Rettsdata. Vi gir deg utfyllende og oppdaterte kommentarer til alle gjeldende norske lover med videre henvisning til andre relevante rettskilder.

9 Law Commentary Spot

Ditt jussbiliotek

Få tilgang til over 300 digitale kommentarutgaver og annen juridisk litteratur fra Gyldendal, Cappelen Damm og flere samarbeidende forlag. Juridisk litteratur blir tilgjengelig i Rettsdatas betalingsversjon i 2021.

10 Books Spot

Maler og verktøy

Norsk Lovkommentar er ett av Norges mest omfattende juridiske oppslagsverk som du kun får hos Rettsdata.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 0280

Sth More

Norsk Lovkommentar er ett av Norges mest omfattende juridiske oppslagsverk som du kun får hos Rettsdata.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 1002

Partnere

Rettsdata samarbeider med over 600 av de beste hodene innenfor domstolene, forvaltningen, akademia og det private næringsliv.

BI Partner
BA HR Partner
Wiersholm
Universitetet I Stavanger
Uio
Selmer
Schjoedt
Raeder
Haavind
Hjort
Forsberg
Grette
Elden
Pwc
BDO
DLA

Prøv Rettsdata gratis

(tekst icon og media)

Registrer deg gratis

11 Content Spot

Prøv Rettsdata gratis

(tekst icon og media)

Registrer deg gratis

11 Content Spot