Norsk Lovkommentar

Norsk Lovkommentar er et juridisk oppslagsverk som gir deg lovkommentarer til alle Norges lover. Med abonnement på Rettsdata får du tilgang til Norsk Lovkommentar.

Hold deg oppdatert og forstå bestemmelsene

  • utfyllende og oppdaterte lovkommentarer
  • forklaringer og tolkninger av paragrafer
  • henvisninger til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og relevant juridisk litteratur 
  • holdes à jour av 300 norske jurister

Ta kontakt for bestilling og priser.

9 Law Commentary Spot

Norsk Lovkommentar redaksjonen

Kommentarene er skrevet eksklusivt for Norsk Lovkommentar og holdes à jour av nærmere 300 norske jurister, som er blant landets fremste eksperter på sine respektive lovområder.

Arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på tre hovedredaktører og ni fagredaktører. Hovedredaktørene har det overordnede faglige ansvaret og fagredaktørene har ansvar for forfattere og manus innen sine respektive fagområder.

Redaksjonen

Kommentarene er skrevet eksklusivt for Norsk Lovkommentar og holdes à jour av nærmere 300 norske jurister, som er blant landets fremste eksperter på sine respektive lovområder.

Arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på tre hovedredaktører og ni fagredaktører. Hovedredaktørene har det overordnede faglige ansvaret og fagredaktørene har ansvar for forfattere og manus innen sine respektive fagområder.

Møt våre forfattere, bidragsytere og samarbeidspartnere

Read more