Våre produkter

Vi leverer kvalitetsikrede rettskildeverktøy for jurister og revisorer, med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder. Med Rettsdata får du også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur - alt samlet på ett sted. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata. Nå leverer vi også tilgang via API

Hold deg oppdatert med Rettsdata

Med Rettsdata er du alltid oppdatert. Våre baser oppdateres daglig, både når det gjelder lovtekster, lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider eller de mange andre kildene. Du finner også lovendringer som ennå ikke er ikrafttrådt, eller tidligere utgaver av loven.

Gratis prøvetilgang

Registrer din e-postadresse og få gratis tilgang til Rettsdata i 2 dager.

Ta kontakt for bestilling og priser.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 1002
Total

Med abonnement på Rettsdata Total får du et juridisk arbeidsverktøy for effektive vurderinger og kvalitetssikrede beslutninger.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 0418
Revisjon

Med abonnement på Rettsdata Revisjon får du et digitalt og effektivt arbeidsverktøy som forenkler og kvalitetssikrer revisors arbeid.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 0816
Kommune

Med abonnement på Rettsdata Kommune får du et digitalt og effektivt arbeidsverktøy som sikrer trygg, enkel og kvalitetssikret saksbehandling.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 0280
Student

Med Rettsdata Student får du tilgang til rettskildene og lovkommentarene du trenger i din studiehverdag og senere i din karriere.

Gyldendal Rettsdata 2017 PAS 9670

Andre produkter fra Gyldendal