Faglitteratur i Total

Ditt digitale juridiske bibliotek

I Rettsdata Total får du nærmere 180 kommentarutgaver og annen juridisk litteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag. Samlingen utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver. Leveres som tillegg til Total.

Bøkene er både søkbare og koplet rett mot lovparagrafer, slik at du enkelt finner kapitler og avsnitt for den aktuelle problemstillingen.
 

Prøv Total med faglitteratur

Siste publiserte titler

Alle titler

Anskaffelser

Tildeling Av Offentlige Kontrakter Productimage

Tildeling av offentlige kontrakter

Se boken i Rettsdata
Kristian Jåtog Trygstad

2017, Gyldendal Juridisk

Arbeidsrett

Arbeidsmiljoeloven

Arbeidsmiljøloven Kommentarer og praksis

Se boken i Rettsdata
Johansen og Stueland (red.)

2015, Gyldendal Akademisk

Arbeidstvistloven

Arbeidstvistloven Kommentarer og praksis

Se boken i Rettsdata
Erik Chris. Aagaard m.fl.

2014, Gyldendal Akademisk

Styring Og Vern

Styring og vern - Arbeidsrett i offentlig sektor

Se boken i Rettsdata
Gerd Engelsrud
2017, Cappelen Damm Akademisk

Barne- og familievernrett

Internasjonale barnefordelingssaker

Internasjonale barnefordelingssaker

Se boken i Rettsdata
Torunn Elise Kvisberg

2009, Gyldendal Akademisk

Tilbakeføring av barn

Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse

Se boken i Rettsdata
Kirsten Sandberg

2003, Gyldendal Akademisk

Diverse

EMK

EMK kommentarer til bestemmelsene om individets rettigheter og friheter

Se boken i Rettsdata
Tor Ehlers Bertelsen

2011, Gyldendal Juridisk

Energiloven

Energiloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Naas-Bibow og Martinsen (red.)

2011, Gyldendal Akademisk

Fremmedkrigere

Fremmedkrigere - Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Se boken i Rettsdata
Andersson, Høgestøl, Lie

2018, Gyldendal Juridisk

Handleplikt

Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

Se boken i Rettsdata
Ragnar L. Auglend

2016, Gyldendal Juridisk

Havne- og farvannsloven

Havne- og farvannsloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Brynjar Østgård

2015, Gyldendal Akademisk

Hindringsfritak

Hindringsfritak - Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27

Se boken i Rettsdata
Anders Mikelsen

2011, Gyldendal Akademisk

Konkurranseloven

Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Evensen og Sæveraas (red.)

2009, Gyldendal Akademisk

Entreprise-, plan- og bygningsrett

Bustadoppføringslova_en praktisk

Bustadoppføringslova En praktisk juridisk håndbok

Se boken i Rettsdata
Christian Wefling

2012, Cappelen Damm Akademisk

Bustadoppføringslova Elektronisk Bokprosjekt, Kap. I IV (2)

Bustadoppføringslova Elektronisk bokprosjekt, kap. I-IV

Se boken i Rettsdata
Lasse Simonsen

2017, Gyldendal Juridisk

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Grethe Gullhaug og Kjetil Sangolt

2016, Gyldendal Juridisk

NS 8403

NS 8403 med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Anne Cathrine Røed
2006, Anne C. Røed / Justinian Forlag

NS 8405

NS 8405 med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Marthinussen, Giverholt og Arvesen

2016, Gyldendal Juridisk

NS 8406

NS 8406 med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Arvesen, Marthinussen, Giverholt

2014, Gyldendal Juridisk

NS 8407

NS 8407 med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Giverholt, Arvesen og Marthinussen

2012, Gyldendal Akademisk

Erstatningsrett

Om Erstatningsrett Rettsdata Kommentar Samling

Om erstatningsrett

Se boken i Rettsdata
Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup
Wilhelmsen og Hagland
2017, Gyldendal Juridisk

Pasientskaderett Rettsdata Kommentar Samling

Pasientskaderett med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Syse, Kjelland og Jørstad
2011, Gyldendal Juridisk

Skadelidtes Egeneksponering For Risiko I Erstatningsretten Rettsdata Kommentar Samling

Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten

Se boken i Rettsdata
Anne Marie Frøseth

2013, Fagbokforlaget

Skadeserstatningsloven Rettsdata Kommentar Samling

Skadeserstatningsloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Bjørn Engstrøm
2010, Gyldendal Akademisk

Saerlig Saarbarhet I Personskadeerstatningsretten Rettsdata Kommentar Samling

Særlig sårbarhet i personskade-erstatningsretten

Se boken i Rettsdata
Morten Kjelland

2008, Gyldendal Akademisk

Voldsoffererstatningsloven Rettsdata Kommentar Samling

Voldsoffererstatningsloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Henning Brath

2011, Gyldendal Juridisk

Styremedl Erstatningsansvar Aksjeselskaper

Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Se boken i Rettsdata
Kristin Normann Aarum
1994, Gyldendal Juridisk

Familie, arv og skifte

Ekteskapsloven Rettsdata Kommentar Samling

Ekteskapsloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Bind 1

Holmøy, Lødrup og Aasland
2013, Gyldendal Juridisk

Fast eiendomsrett

Avhendingsloven Rettsdata Kommentar Samling

Avhendingsloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Harald Benestad Andersen

2008, Gyldendal Akademisk

Bustadoppfoeringslova Rettsdata Kommentar Samling

Bustadoppføringslova - En praktisk juridisk håndbok

Se boken i Rettsdata
Christian Wefling

2012, Cappelen Damm Akademisk

Bustadoppføringslova Elektronisk Bokprosjekt, Kap. I IV (2)

Bustadoppføringslova - Elektronisk bokprosjekt, kap. I-IV

Se boken i Rettsdata
Lasse Simonsen

2017, Gyldendal Juridisk

Eiendomsmegling Rettslige Spoersmaal Rettsdata Kommentar Samling

Eiendomsmegling - rettslige spørsmål

Se boken i Rettsdata
Karl Rosén og Dag H. Torsteinsen

2008, Gyldendal Akademisk

Hindringsfritak Rettsdata Kommentar Samling

Hindringsfritak - Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27

Se boken i Rettsdata
Anders Mikelsen

2011, Gyldendal Akademisk

Kjoepsloven Rettsdata Kommentar Samling

Kjøpsloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Bergen, Konow og Rognlien

2008, Gyldendal Akademisk

Mangler Ved Omsetning Av Boliger Rettsdata Kommentar Samling

Mangler ved omsetning av boliger

Se boken i Rettsdata
Harald Benestad Anderssen

2016, Gyldendal Juridisk

Tinglysing Rettsdata Kommentar Samling

Tinglysing

Se boken i Rettsdata
Borgar Høgetveit Berg og Stein Bråthen-Otterbech

2009, Cappelen Damm Akademisk

Tomtefesteloven Rettsdata Kommentar Samling

Tomtefesteloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Kjøllesdal, Andersen, Sletner

2016, Gyldendal Juridisk

Forsikring

Forsikringsavtaleloven Rettsdata Kommentar Samling

Forsikringsavtaleloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Brynildsen, Lid og Nygård

2014, Gyldendal Akademisk

Pasientskaderett Rettsdata Kommentar Samling

Pasientskaderett med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Syse, Kjelland og Jørstad

2011, Gyldendal Akademisk

Forvaltningsrett

Forholdsmessighetsvurderinger I Forvaltningsretten Rettsdata Kommentar Samling

Forholdsmessighets-vurderinger i forvaltningsretten

Se boken i Rettsdata
Karl Harald Søvig (red.)

2015, Fagbokforlaget

Kommunalrett Rettsdata Kommentar Samling

Kommunalrett - Oppgaver, organisering og kontroll

Se boken i Rettsdata
Engelsrud, Sletnes og Jahren

2014, Cappelen Damm Akademisk

Pasient Og Brukerrettighetsloven Rettsdata Kommentar Samling

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Aslak Syse

2015, Gyldendal Akademisk

Helse- og sosialrett

Helse Og Omsorgstjenesteloven Rettsdata Kommentar Samling

Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Kjellevold, Søvig, Østenstad

2016, Fagbokforlaget

Pasient Og Brukerrettighetsloven Rettsdata Kommentar Samling

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Aslak Syse

2015, Gyldendal Akademisk

Pasientskaderett Rettsdata Kommentar Samling

Pasientskaderett med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Syse, Kjelland og Jørstad

2011, Gyldendal Juridisk

Retten Til Individuell Plan Og Koordinator Rettsdata Kommentar Samling

Retten til individuell plan og koordinator

Se boken i Rettsdata
Alice Kjellevold

2013, Fagbokforlaget

Velferd Og Rettferd Festskrift Til Asbjoern Kjoenstad 70 Aar Rettsdata Kommentar Samling

Velferd og rettferd; Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år

Se boken i Rettsdata
Syse, Ketscher, Lilleholt og Smith

2013, Gyldendal Juridisk

Immaterialrett

Markedsundersoekelser Som Bevis I Varemerke Og Markedsfoeringsrett Rettsdata Kommentar Samling

Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett

Se boken i Rettsdata
Monica Viken

2012, Gyldendal Juridisk

Konkurs, insolvens, tvangsfullbyrdelse

Dekningsloven Rettsdata Kommentar Samling

Dekningsloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Aasebø, Madsen og Sandvik

2015, Gyldendal Juridisk

Personrett

Personvernhaandboken Rettsdata Kommentar Samling

Personvernhåndboken

Se boken i Rettsdata
Tønseth, Stubø, Olsen og Ljostad

2016, Gyldendal Juridisk

Personvern Publisering Og Behandling Av Personopplysninger Rettsdata Kommentar Samling

Personvern - publisering og behandling av personopplysninger

Se boken i Rettsdata
Wessel-Aas og Ødegaard

2018, Gyldendal Juridisk

Vergemaalsloven Og Utlendingsloven Kapittel 11 A Rettsdata Kommentar Samling

Vergemålsloven og utlendingsloven kap. 11 a med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Sande, Linge og Choon Rasmussen

2017, Gyldendal Juridisk

Regnskap og revisjon

Fusjon Og Fisjon Rettsdata Kommentar Samling

Fusjon og fisjon - Skatt, Regnskap, Selskapsrett

Se boken i Rettsdata
Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilter

2015, Fagbokforlaget

God Regnskapsfoeringsskikk Rettsdata Kommentar Samling

God regnskapsføringsskikk

Se boken i Rettsdata
Høylie, Kristensen og Opsahl

2015, Gyldendal Akademisk

Regnskapsanalyse Aktiv Bruk Av Regnskapet Rettsdata Kommentar Samling

Regnskapsanalyse; Aktiv bruk av regnskapet

Se boken i Rettsdata
Ekland og Knutsen

2011, Gyldendal Akademisk

Selskapsrett, børs og finans

Aksjeselskaper Og Allmennaksjeselskaper

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Se boken i Rettsdata
Andenæs, Berge og Buskerud Christoffersen
2017, Calax

Finansavtaleloven

Finansavtaleloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Grøttjord og Rosén
2014, Gyldendal Juridisk

Fusjon Og Fisjon

Fusjon og fisjon

Se boken i Rettsdata
Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilter
2015, Fagbokforlaget

Kapitalforhoeyelse I Henhold Til Styrefullmakt

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Se boken i Rettsdata
Gina Bråthen
2014, Gyldendal Akademisk

Kjoep Og Salg Av Virksomhet

Kjøp og salg av virksomhet

Se boken i Rettsdata
Margrethe Buskerud Christoffersen
2008, Gyldendal Akademisk

Moderne Forretningsjus III

Moderne forretningsjus III

Se boken i Rettsdata
Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen (red.)
2016, Fagbokforlaget

Regnskapsloven

Regnskapsloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Handeland og Schwencke
2011, Gyldendal Akademisk

Selskap Kontrakt Konkurs Og Rettskilder

Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder

Se boken i Rettsdata
Festskrift til Mads Henry Andenæs
2010, Gyldendal Akademisk

Stiftelsesloven

Stiftelsesloven med kommentarer

Se boken i Rettsdata
Gudmund Knudsen og Geir Woxholth
2004, Gyldendal Akademisk

Styremedl Erstatningsansvar Aksjeselskaper

Styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper

Se boken i Rettsdata
Kristin Normann Aarum

1994, Gyldendal Juridisk

Sivilprosess

Markedsundersoekelser Som Bevis I Varemerke Og Markedsfoeringsrett

Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett

Se boken i Rettsdata
Monica Viken
2012, Gyldendal Juridisk

Voldgift I Et Noetteskall

Voldgift i et nøtteskall

Se boken i Rettsdata
Borgar Høgetveit Berg og Ola Ø. Nisja
2018, Gyldendal Juridisk

Skatterett

Aktuell Merverdiavgiftsrett

Aktuell merverdiavgiftsrett

Se boken i Rettsdata
Gjems-Onstad og Dyrnes (red.)
2015, Gyldendal Juridisk

Fusjon Og Fisjon

Fusjon og fisjon

Se boken i Rettsdata
Aamelfot, Bjørken, Bjørnslett, Jacobsen, Johansen, Løfsgaard og Wilter
2015, Fagbokforlaget

Merverdiavgift I Et Internasjonalt Perspektiv

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Se boken i Rettsdata
Aasprong Dyrnes og Mikelsen (red.)
2017, Gyldendal Juridisk

Moderne Forretningsjus III

Moderne forretningsjus III

Se boken i Rettsdata
Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen (red.)
2016, Fagbokforlaget

MVA Kommentaren

MVA-kommentaren

Se boken i Rettsdata
Gjems-Onstad, Kildal, Aasprong Dyrnes, Mikelsen, Kristensen
2016, Gyldendal Akademisk

Norsk Bedriftsskatterett Rettsdata Kommentar Samling (1)

Norsk Bedriftsskatterett

Se boken i Rettsdata
Folkvord, Furuseth, Ferdowsi, Gjems-Onstad
2018, Gyldendal Juridisk

Praktisk Internasjonal Skatterett Og Internprising

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Se boken i Rettsdata
Ole Gjems-Onstad og Eivind Furuseth (red.)
2013, Gyldendal Juridisk

Praktisk Merverdiavgiftsrett

Praktisk merverdiavgiftsrett

Se boken i Rettsdata
Gjems-Onstad, Aasprong Dyrnes og Kildal (red.)
2012, Gyldendal Juridisk

Skatteparadisene Og Den Internasjonale Selskapsskatteretten Rettsdata Kommentar Samling

Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Se boken i Rettsdata
Gregar Berg-Rolness
2016, Gyldendal Juridisk

Skatterett For Naeringsdrivende 2017 Rettsdata Kommentar Samling

Skatterett for næringsdrivende 2017

Se boken i Rettsdata
Arthur J. Brudvik
2017, Cappelen Damm Akademisk

Straff og straffeprosess

Strafferett Handbok

Strafferett – håndbok

Se boken i Rettsdata
Haugen og Sverdrup Efjestad
2019, Cappelen Damm Akademisk

Bevis I Straffesaker

Bevis i straffesaker Utvalgte emner

Se boken i Rettsdata
Aarli, Hedlund og Jebens (Red.)
2015, Gyldendal Juridisk

Bevisvurdering

Bevisvurdering Usikkerhet og sannsynlighet

Se boken i Rettsdata
Erling Eide
2016, Cappelen Damm Akademisk

Forbrytelser Mot Vaart Oekonomiske System

Forbrytelser mot vårt økonomiske system

Se boken i Rettsdata
Bjørn Stordrange
2014, Fagbokforlaget

Fremmedkrigere

Fremmedkrigere. Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia

Se boken i Rettsdata
Andersson, Høgestøl, Lie
2018, Gyldendal Juridisk

Handleplikt Kommandomyndighet Og Lydighetsplikt I Operativt Politiarbeid

Handleplikt, kommandomyndighet og lydighetsplikt i operativt politiarbeid

Se boken i Rettsdata
Ragnar L. Auglend
2016, Gyldendal Juridisk

Vernet Mot Selvinkriminering I Straffeprosessen

Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen

Se boken i Rettsdata
Ørnulf Øyen
2010, Fagbokforlaget

Integritet Aere Kommentarsamling

Integritet og ære. Festskrift til Henry John Mæland

Se boken i Rettsdata
Matningdal og Strandbakken
2019, Gyldendal Juridisk